Door 1 euro maandelijks te doneren, kunt u het lot van een dakloze keren!
Mattheüs 25:34-40