Door 1 euro maandelijks te doneren, kunt u het lot van een dakloze keren!
Mattheüs 25:34-40

Donateurs

 Om er zeker van te zijn dat wij de kosten maandelijks kunnen betalen, roepen wij u op om maandelijks een vaste euro donateur te worden. Dan kunnen wij verder met ons werk.                                                                       Zij hebben uw steun hard nodig!

 Helpt u ons?

 NL 41 RABO 0357 4895 19

 Dank u wel voor uw onmisbare bijdrage!

 Mattheus 25:34-40